En överblick av Access & Use

Access & Use visar vad du behöver för att göra dynamiska element på webbplatser tillgängliga och användbara för alla.
(Den engelska versionen av webbplatsen är komplett. Arbetet med att översätta Access & Use till svenska pågår.)

Modala fönster

Ett modalt fönster uppstår oftast som ett resultat av en handling som användaren utfört. En modal visas framför en annan sida och inväntar input från användaren.

Icke-modala fönster

När ett icke-modalt fönster öppnas kan användaren fortfarande komma åt sidan bakom som nu är delvis dolt.

Kombobox­menyer

Endast den högsta menynivån är synlig i en komboboxmeny. Genom att aktivera en meny på toppnivån öppnar användaren en undermeny.

Flikgränssnitt

Flikgränssnitt kan lagra innehåll i flikar likt en hög indexerade kort. Genom att välja en flik visas det innehållet i fliken för användaren.

Karuseller

En karusell innehåller en cirkulär ordning av sektioner som visas i tur och ordning och byts ut med jämna mellanrum. Karuseller används ofta på startsidor för att pusha för specifikt innehåll.

Expanderbara fält

Expanderbara fält låter användaren exponera eller dölja innehåll.

Innehåll vid hover och fokus

Visst innehåll är flyktigt: det blir synligt när användaren hovrar med musmarkören eller fokuserar med tangentbordet.

Formulär & felmedde­landen

Formulär låtar användaren mata in data. När fel uppstår, ska återkopplingen vara meningsfull.