Formulär & felmeddelanden

Många webbplatser och webbapplikationer innehåller formulär där användaren kan logga in, registrera sig, beställa produkter eller lämna kommentarer. Formulär innehåller ofta även felhantering.

När en användare fyller i ett formulär kan denne göra misstag, exempelvis:

  • Användaren missar ett eller fler fält som obligatoriska att fylla i
  • Användaren vill inte fylla i information i vissa fält och lämnar dem tomma
  • Användaren stavar fel i ett inmatningsfält som valideras (exempelvis i ett fält för e-postadress, eller i ett fält för att repetera ett lösenord som inte matchar det föregående fältet för lösenord)
  • Användaren matar in data i ett felaktigt format (i ett fält för födelsedatum, matar användaren in siffrorna 27.10.1995 istället för 27/10/1995)

Vanliga felhanteringsproblem

Felhantering är ofta svårt, särskilt för användare med gravt nedsatt syn, om det är otydligt att ett fel har uppstått, var felet har uppstått eller då felmeddelanden bara presenteras visuellt.

1 Skärmläsaranvändare: Visuella hintar läses inte av skärmläsare

I detta exempel visar inmatningsfältet för lösenord en hint om att lösenordet måste innehålla minsta åtta bokstäver och innehålla en siffra eller ett specialtecken. Denna information är inte tillgänglig för blinda användare.

Beskrivning av video

En blind användare fyller i registreringsformuläret hos PayPal och har fokus på inmatningsfältet för lösenord. En hint om kraven för lösenord visas, men läses inte upp av användarens skärmläsare.

2 Skärmläsaranvändning: Formulär utan kontext

I detta exempel har registreringsformuläret en visuellt synlig rubrik, Registrieren, men rubriken läses inte upp av användarens skärmläsare när användaren fokuserar på fältet för namn (Vorname).