Innehåll vid hover och fokus

Visst innehåll är flyktigt och visas bara i ett täckande lager ovanpå en sida. Området visas när användaren hovrar över ett objekt med musmarkören eller fokuserar på ett element med tangentbordet.

Ofta, beter sig ett sådant här område som en anpassad tooltip genom att beskriva meningen med en ikon eller att förklara en förkortning. I andra fall visar innehållet utökad information som definitionen av ett ord i en ordlista eller en förhandsvisning av en länk.

Innehåll vid hover och fokus i praktiken

Följande video visar en sida på Wikipedia där pop-up-områden aktiveras både med hover med muspekare och tangentbordsfokus.

Exempel

Följande exempel visar typiska problem för användare med innehåll som visas vid hover och fokus.

1 Nedsatt motorik: Läsa i innehåll som visas vid hover

Med nedsatt motorik är det svårt för användaren att kontrollera musrörelser som krävs för att visa innehållet i områden som visas vid hover.

Beskrivning av video

På sidan Partiklar i gaturum används ett diagram med grafer som användaren kan hovra över för att visa information.

  • Informationsområdena kan inte nås med tangentbord.
  • Användaren kan inte öppna och stänga områdena själv.
  • Användaren kan inte föra musen över området eftersom det då försvinner.

2 Nedsatt syn och förstoring: Läsa innehåll som visas vid hover

För användare med nedsatt syn och förstorande hjälpmedel, är det svårt att uppfatta och läsa innehåll som presenteras i områden som blir synliga endast vid hover och som användaren inte själv kan stänga vid behov.

Beskrivning av video

På webbplatsen Partiklar i gaturum används ett interaktivt diagram för att presentera information om nivåer av partiklar i luften på vissa platser i Sverige. För att visa information vid en viss punkt i diagrammet hovrar användaren över punkten och informationen visas. I denna video försöker en användare med förstorande hjälpmedel läsa innehållet vid en punkt i diagrammet.

  • Användaren kan inte flytta pekaren in över området, vilket gör det svårt att komma åt allt innehåll.
  • Musrörelser gör att områdena stängs väldigt lätt.
  • Det är svårt för användare med förstorande hjälpmedel att få överblick på innehållet och att kontrollera hur områdena beter sig.

 

3 Kognition: Läsa innehåll som visas vid hover och förstå sammanhang i grafer